La Vanguardia 130912
La Vanguardia – 09 de Septiembre de 2013
La Vanguardia 130425
La Vanguardia – 25 de Abril de 2013
La Vanguardia141223
La Vanguardia – 23 de Diciembre de 2014
La Vanguardia 130912
La Vanguardia – 17 de Octubre  de 2013
La Vanguardia 22 12 2017
La Vanguardia – 22 de Diciembre  de 2017